Quinta declinazione

Comprende alcuni sostantivi maschili e soltanto due sostantivi femminili. Esempi di sostantivi maschili sono asmuõ (3) “persona”, šuõ (4) “cane”:

Singolare Plurale
nom. asmuõ šuõ ãsmenys šùnys
gen. asmeñs šùns asmenų̃ šunų̃
dat. ãsmeniui šùniui asmenìms šunìms
acc. ãsmenį šùnį ãsmenis šunìs
str. ãsmeniu šuniù asmenimìs šunimìs
loc. asmenyjè šunyjè asmenysè šunysè
voc. asmeniẽ šuniẽ ãsmenys šùnys

I sostantivi femminili sono duktė̃ (3) “figlia” e sesuõ (3) “sorella”:

Singolare Plurale
nom. duktė̃ sesuõ dùkterys sẽserys
gen. dukter̃s seser̃s dukterų̃ seserų̃
dat. dùkteriai sẽseriai dukterìms seserìms
acc. dùkterį sẽserį dùkteris sẽseris
str. dùkteria sẽseria dukterimìs seserimìs
loc. dukteryjè seseryjè dukterisè seserysè
voc. dukteriẽ seseriẽ dùkterys sẽserys